#sistabriefen

Tack för #sistabriefen.

Vi på Food & Friends har tagit uppdraget på allra största allvar. Det som över 2000 kvinnor vittnat om ska inte bagatelliseras eller skämtas bort. Vi ser det som en möjlighet för oss alla att reflektera över oss själva och vilka människor vi vill vara. Tack till alla modiga kvinnor som träder fram. Tack vare ert mod ska vi se till att göra vår arbetsplats, vår bransch och i slutändan vår värld bättre.

Alla på Food & Friends ska gemensamt ansvara för:

 • Att vi ska vara en arbetsplats fri från sexualiserande, trakasserier och diskriminering. Alla har ett ansvar att agera direkt om vi skulle upptäcka att detta inte efterlevs av såväl medarbetare, ledning, ägare eller kunder.
 • Att tillsammans skapa jämställd och jämlik kommunikation för våra kunder och oss själva, fri från skadliga normer och sexism.
 • Att värdera allas tankar och idéer för att säkerställa hög kvalitet på kommunikationen och minska risken för rollhierarkier.
 • Att vi medvetet arbetar för att inte cementera könsroller.
 • Att vi har ett språk som uppmuntrar och stöttar – inte förminskar eller kränker.
 • Att vi ska vara snälla mot varandra, lyfta varandra och respektera varandra.

 Ledningen på Food & Friends lovar att:

 • Ta fram en tydlig handlingsplan och förankra denna hos medarbetarna, för vad som gäller ifall någon blir utsatt för diskriminering eller sexuella trakasserier.
 • Att agera med kraft om vi hör om, upplever eller ser någon som far illa eller blir kränkt, samt inte tveka på att polisanmäla eventuella allvarliga händelser.
 • Ta fram ett dokument som sammanfattar vårt jämställdhetsarbete och tydligt lyfter byråns värdegrund. Detta dokument ska var en del av anställningsavtalet. Det ska också publiceras på vår hemsida så att det aldrig råder några tveksamheter kring Food & Friends ståndpunkt i frågor om jämställdhet, diskriminering eller trakasserier.
 • Att tydligt berätta om Food & Friends kultur och värdegrund i möten och pitch-sammanhang.
 • Föregå som goda förebilder samt uppmuntra till civilkurage, att alla ska våga påtala förminskande beteenden, även i kundsammanhang.
 • Säkerställa att den kommunikation vi gör ska spegla vårt synsätt och bidra till ett samhälle fritt från diskriminering och sexism.
 • Göra allt vi kan för att vår arbetsplats ska vara en källa till glädje, arbetslust, gemenskap och professionell utveckling.
 • Kontinuerligt följa upp och se till att ovanstående punkter är levande och en del av vår kultur på Food & Friends. Att se till att detta inte bara blir ord i ett dokument.

Eftersom det är stora och viktiga frågor har involverat alla som arbetar här och tillsammans tagit fram detta svar för oss att skriva under på. Allt för att skapa en trygg arbetsplats som är fri från diskriminering, ta ansvar för vår företagskultur och för den kommunikation vi skapar.

 

Carolina Lenngren

Elina Gregor

Fredrik Dannemann

Fredrik Lundberg

Helena Tägt Bergholm

Lennart Wallander

Johan Hedegård

Johanna Linander

Johanna Ridemar

Katarina Rudin

Liza Abler

Lovisa Haeger

Malin Winqvist

Marie Strandin

Mattias Öberg

Matilda Stenberg

Mia Löfgren

Mikael Liljander

Mikaela Scotte

Nina Tahko

Pontus Dahlström

Stina Brandt

Ulrica Krii