Scan

Scan har varit Sveriges kött- och charkuterimästare i över 100 år. Det har gett dem en unik kunskap och känsla för allt från avel, djuruppfödning, foder och djuromsorg till styckning och produktutveckling. För att inte tala om en oöverträffad kontroll över hela kedjan från gård till gaffel. Och köttet, det är så klart alltid svenskt!


Scan

Scan har varit Sveriges kött- och charkuterimästare i över 100 år. Det har gett dem en unik kunskap och känsla för allt från avel, djuruppfödning, foder och djuromsorg till styckning och produktutveckling. För att inte tala om en oöverträffad kontroll över hela kedjan från gård till gaffel. Och köttet, det är så klart alltid svenskt!