Totalt skapade vi 6 olika filmer till såväl Video On Demand som SoMe och sponsrade program.

Annons i Buffé och AdShel utomhus ingick också i lanseringskampanjen.