Jozo

Jozo är ett nederländskt företag som producerat salt sedan 1929 och som funnits på den svenska marknaden sedan början på 1960-talet. De allra flesta föredrar närproducerat, samtidigt som nästan ingen vet var saltet de använder kommer ifrån. Sverige har ingen egen saltproduktion. Jozo är det enda saltet som utvinns och produceras i Norden, närmare bestämt i Danmark.


Jozo

Jozo är ett nederländskt företag som producerat salt sedan 1929 och som funnits på den svenska marknaden sedan början på 1960-talet. De allra flesta föredrar närproducerat, samtidigt som nästan ingen vet var saltet de använder kommer ifrån. Sverige har ingen egen saltproduktion. Jozo är det enda saltet som utvinns och produceras i Norden, närmare bestämt i Danmark.